Chief Patron
Dr. M. K. Verma, Vice Chancellor, CSVTU, Newai.
Patron
Dr. M. Kulshrestha, Pro-Vice Chancellor, CSVTU, Newai.
Dr. K. K. Verma, Registrar, CSVTU, Newai.

Publication Committee 

Mrs. Usha Jain, OSD, CSVTU, Newai

Editor

Dr. Biju Prava Sahariah, , UTD, CSVTU, Newai

Section Editor

Mr. Jyoti Kant Choudhari, CSVTU, Bhilai
Members of the Editorial Board
Dr. Pankaj K Gupta, UTD, CSVTU, Newai
Dr. Abhishek Jha, UTD, CSVTU, Newai
Dr. Manoj Verma, UTD, CSVTU, Newai
Dr. Meena Panchore, UTD, CSVTU, Newai
Dr. Ashish Patel, CSVTU, Newai
Dr. Kshitiz Varma, CSVTU, Newai
Dr. Harish Kumar Ghritlahre, UTD, CSVTU, Newai
Mr. Manish Sinha, UTD, CSVTU, Newai

Members of the Advisory Board
Dr. Tanushree Chaterjee, RITEE, Raipur
Dr. J. Anandkumar, NIT Raipur
Dr. Manisha Agrawal, Rungta College, Newai
Dr. Aditi Banerjee, IIT Guwahati
Dr. Naresh Sahoo, SOA, Bhubneswar
Mr. Thaneshwar Kumar Sahu, UTD, CSVTU, Newai
Mr. Lokesh Kumar Tamrakar, UTD, CSVTU, Newai
Mr. Jitendra Kumar, UTD, CSVTU, Newai
Ms. Preeti  Rajput, GEC Bilaspur
Ms. Sonam Vaidya, UTD, CSVTU, Newai
Mr. Subham Yadav, UTD, CSVTU, Newai
Ms. Sushmita Gouraha, UTD, CSVTU, Newai
Mr. Sunil Singh, SSTC, Newai, Newai
Ms. Purvi Chandrakar, UTD, CSVTU, Newai
Ms. Jui Giri, UTD, CSVTU, Newai
Ms. Shiwli Roy, UTD, CSVTU, Newai
Ms. Smita Gupta, UTD, CSVTU, Newai
Ms. Rashmi Sahu, UTD, CSVTU, Newai